Komunikat

Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych, zmieniło polską nazwę na Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych.

Podczas corocznego zebrania walnego członkinie i członkowie Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, zdecydowali o zmianie nazwy organizacji na Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych. Równocześnie, tak jak we wszystkich organizacjach na świecie, w napisach końcowych, plakatach, informacjach, biografiach itp. uprawniony jest skrót PSC używany skrót od angielskiej nazwy stowarzyszenia, czyli Polish Society of Cinematographers.

Jednocześnie chcemy poinformować, że w skład zarządu PSC weszła Karina Kleszczewska, zajmując miejsce ustępującego na tym stanowisku Pawła Dylusa, któremu dziękujemy za wiele lat pracy i tworzenia z nami organizacji.

Stowarzyszenie PSC powstało 21 marca 1994 roku w Warszawie, pod nazwą Stowarzyszenie

Twórców Obrazu Filmu Fabularnego. W skład komitetu założycielskiego weszli: Witold Adamek, Paweł Edelman, Sławomir Idziak, Andrzej J. Jaroszewicz, Zdzisław Kaczmarek, Grzegorz Kędzierski, Maciej Kijowski, Dariusz Kuc, Jacek Petrycki, Krzysztof Ptak, Artur Reinhart, Wiesław Rutowicz, Piotr Sobociński, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik i Wiesław Zdort. W 2012 roku polska nazwa została zmieniona na Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych, a obecnie na Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych.

Statutowe cele stowarzyszenia PSC to reprezentowanie interesów autorek i autorów zdjęć filmowych w szczególności przez ochronę praw autorskich, zapewnienie wszechstronnych warunków rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji jego członkiń i członków, wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju sztuki filmowej, a także popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką operatorską.

Przynależność do stowarzyszenia jest potwierdzeniem i międzynarodowym certyfikatem najwyższych standardów i umiejętności w zawodzie autorów zdjęć.

Kontakt:

biuro@psc.pl

Komunikat

Strony www

Brak stron www

W Akademii

Brak artykułów w Akademii