Skip to content

Regulamin Nagród PSC 2024

Table of Contents

§1

 1. Nagrody Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego, filmu dokumentalnego i odcinka serialu fabularnego przyznawane są corocznie na podstawie głosowania Członków Zwyczajnych PSC.
 2. Nagrody są wyróżnieniem Autora/ki Zdjęć Filmowych za wartości artystyczne stworzonego obrazu w filmie fabularnym, filmie dokumentalnym i odcinku serialu fabularnego. Nagroda ma również na celu promocję sztuki tworzenia obrazu filmowego. 

§2

 1. Nazwy nagród: „Nagroda PSC za pełnometrażowy film fabularny”, „Nagroda PSC za film dokumentalny”, „Nagroda PSC za odcinek serialu fabularnego”.
 2. Nazwa nagrody dla Autora/ki Zdjęć za Całokształt Twórczości: „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości”.
 3. Nazwa nagrody dodatkowej: „Nagroda Specjalna PSC”.
 4. Nazwa, logo i wzór nagrody (Statuetka) objęte są ochroną prawną.
 5. „Nagroda PSC za pełnometrażowy film fabularny” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym corocznie. Na nagrodę składa się Statuetka oraz Certyfikat.
 6. „Nagroda PSC za film dokumentalny” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym corocznie.
  Na nagrodę składa się Statuetka oraz Certyfikat.
 7. „Nagroda PSC za odcinek serialu fabularnego” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym corocznie. Na nagrodę składa się Statuetka oraz Certyfikat.
 8. „Nagroda PSC” przyznawana jest na podstawie głosowania Członków Zwyczajnych PSC.
 9. „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości” jest honorowym wyróżnieniem. Składa się na nią Statuetka oraz Certyfikat.
 10. „Nagrodę PSC za Całokształt Twórczości” przyznaje się decyzją Członków Zarządu PSC.
 11. „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości” nie musi być przyznawana corocznie.
 12. „Nagroda Specjalna PSC” jest honorowym wyróżnieniem. Składa się na nią Statuetka oraz Certyfikat.
 13. „Nagrodę Specjalna PSC” przyznaje się decyzją Członków Zarządu PSC.
 14. „Nagroda Specjalna PSC” nie musi być przyznawana corocznie.

§3

 1. Pomysłodawcą konkursu jest PSC.
 2. Organizacją konkursu i uroczystym wręczeniem nagrody zajmuje się PSC.

Przy organizacji oprawy związanej z uroczystym wręczeniem nagrody mogą brać udział inni Partnerzy
i Sponsorzy PSC oraz osoby lub instytucje wspierające lub sympatyzujące z PSC.

§4

Nagroda PSC za pełnometrażowy film fabularny

 1. „Nagrodę PSC za pełnometrażowy film fabularny” mogą otrzymać polski Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego – polskiego, zagranicznego lub powstałego w koprodukcji – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową lub na platformie streamingowej (np. Netflix, HBO Max) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 2. „Nagrodę PSC za pełnometrażowy film fabularny” mogą otrzymać zagraniczny Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego – polskiego lub koprodukowanego przez polskiego producenta (z minimalnym wkładem w całkowity budżet filmu nie mniejszym niż 20%) – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową lub na platformie streamingowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 3. Za zgodą Zarządu PSC do konkursu na „Nagrodę PSC za pełnometrażowy film fabularny” może być zgłoszony film zagraniczny – ze zdjęciami członka zwyczajnego PSC – który nie miał polskiej, komercyjnej dystrybucji kinowej w okresie od 1 stycznia do
  31 grudnia 2023 roku, a którego szanse na dystrybucję kinową w Polsce są ograniczone. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia filmu w takim przypadku jest jego komercyjna dystrybucja kinowa w kraju produkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 4. Ostatecznie w konkursie wezmą udział filmy zgłoszone samodzielnie przez Autora/kę Zdjęć lub przez producenta w porozumieniu z Autorem/ką Zdjęć.
 5. Autor/ka Zdjęć może zgłosić do konkursu więcej niż jeden film, jeśli w danym roku był twórcą zdjęć do większej ilości filmów.
 6. Terminarz konkursu będzie ogłaszany na stronie internetowej PSC.
 7. PSC zobowiązuje się we współpracy z Autorem/ką Zdjęć do kontaktu z producentem lub dystrybutorem zgłoszonego filmu w celu udostępnienia linku z filmem dla członków PSC w jakości nie gorszej niż DVD.
 8. PSC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgody producenta lub dystrybutora na udostępnienie filmu dla członków PSC. 

§5

 1. Głosowanie na „Nagrodę PSC za pełnometrażowy film fabularny” ma charakter dwuetapowy.

Etap pierwszy

 1. Przedstawienie listy wszystkich oficjalnie zgłoszonych filmów.
 2. Wybór pięciu nominowanych do nagrody tytułów w drodze głosowania wszystkich Członków Zwyczajnych PSC:

Członkowie PSC wybierają do pięciu filmów przyznając im punkty od 1 do 5, łącznie 15 punktów. Przydzielona liczba punktów nie może zostać zdublowana. Jeżeli jeden z filmów otrzyma już 5 punktów, oddanie głosu na kolejne tytuły jest równoznaczne
z obniżeniem ich punktacji o 1. I tak odpowiednio nr 1 – 5 pkt., nr 2 – 4 pkt., nr 3 – 3 pkt., nr 4 – 2 pkt., nr 5 – 1pkt.

3. Jeśli w grupie kwalifikującej do II etapu kilka filmów otrzyma równą liczbę punktów, wówczas powiększą one grupę nominowanych do II etapu.

Etap drugi (finałowy)

 1. Wybór jednego z pięciu nominowanych filmów. Członkowie Zwyczajni PSC głosują tylko na jeden tytuł spośród pięciu nominowanych.
 2. Jeśli kilka tytułów otrzyma tę samą ilość głosów w finale, wówczas dolicza się punkty przyznane filmowi w pierwszym etapie głosowania.
 3. Jeśli po doliczeniu punktów oddanych na film w pierwszym etapie głosowania nadal są tytuły z taką samą ilością punktów, wówczas przyznane zostaną nagrody równorzędne.
 4. Na każdym etapie konkursu można głosować jednokrotnie.
 5. Głosowanie będzie przebiegało w formie elektronicznej.
 6. Autor/ka Zdjęć do zgłoszonego filmu nie może głosować na swój film zarówno
  w pierwszym, jak i drugim etapie głosowania.

§6

Nagroda PSC za film dokumentalny

 1. „Nagrodę PSC za film dokumentalny” mogą otrzymać polski Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do filmu dokumentalnego – polskiego, zagranicznego lub powstałego w koprodukcji – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową lub na platformie streamingowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku lub mającego premierę w 2023 roku na jednym z festiwali: Krakowski Festiwal Filmowy, Camerimage, Docs Against Gravity, Nowe Horyzonty, Warszawski Festiwal Filmowy.
 2. „Nagrodę PSC za film dokumentalny” mogą otrzymać zagraniczny Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do filmu dokumentalnego – polskiego lub koprodukowanego przez polskiego producenta (z minimalnym wkładem w całkowity budżet filmu nie mniejszym niż 20%) – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową lub na platformie streamingowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku lub mającego premierę w 2023 roku na jednym z festiwali: Krakowski Festiwal Filmowy, Camerimage, Docs Against Gravity, Nowe Horyzonty, Warszawski Festiwal Filmowy.
 3. Ostatecznie w konkursie wezmą udział filmy zgłoszone samodzielnie przez Autora/kę Zdjęć lub przez producenta w porozumieniu z Autorem/ką Zdjęć.
 4. Autor/ka Zdjęć może zgłosić do konkursu więcej niż jeden film, jeśli w danym roku był twórcą zdjęć do większej ilości filmów.
 5. Terminarz konkursu będzie ogłaszany na stronie internetowej PSC.
 6. PSC zobowiązuje się we współpracy z Autorem/ką Zdjęć do kontaktu z producentem lub dystrybutorem zgłoszonego filmu w celu udostępnienia linku z filmem dla członków PSC w jakości nie gorszej niż DVD.
 7. PSC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgody producenta lub dystrybutora na udostępnienie filmu dla członków PSC.

§7

 1. Głosowanie na „Nagrodę PSC za film dokumentalny” ma charakter jednoetapowy:
 2. Przedstawienie listy wszystkich oficjalnie zgłoszonych filmów.
 3. Wybór jednego zwycięskiego filmu w drodze głosowania wszystkich Członków Zwyczajnych PSC:

Członkowie PSC wybierają do pięciu filmów przyznając im punkty od 1 do 5, łącznie 15 punktów. Przydzielona liczba punktów nie może zostać zdublowana. Jeżeli jeden z filmów otrzyma już 5 punktów, oddanie głosu na kolejne tytuły jest równoznaczne
z obniżeniem ich punktacji o 1. I tak odpowiednio nr 1 – 5 pkt., nr 2 – 4 pkt., nr 3 – 3 pkt., nr 4 – 2 pkt., nr 5 – 1pkt. Nagrodę otrzyma tytuł z największą liczbą punktów.

 1. Jeżeli dwa filmy otrzymają ex aequo taką samą liczbę punktów, wówczas przyznane zostaną nagrody równorzędne.
 2. Jeżeli trzy lub więcej filmów otrzymają ex aequo taką samą liczbę punktów, wówczas nagroda nie zostanie przyznana.
 3. Głosowanie będzie przebiegało w formie elektronicznej.
 4. Autor/ka Zdjęć do zgłoszonego filmu nie może głosować na swój film.
 5. PSC zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, gdy do nagrody zgłoszonych zostanie mniej niż 5 filmów.

§8

Nagroda PSC za odcinek serialu fabularnego

 1. „Nagrodę PSC za odcinek serialu fabularnego” mogą otrzymać polski Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do odcinka serialu fabularnego – polskiego, zagranicznego lub powstałego
  w koprodukcji – mającego premierę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
  w polskiej telewizji lub na jednej z dostępnych platform streamingowych (np. Netflix, HBO Max itd.).
 2. „Nagrodę PSC za odcinek serialu fabularnego” mogą otrzymać zagraniczny Autor/ka lub Autorzy/ki Zdjęć do odcinka serialu fabularnego – polskiego lub koprodukowanego przez polskiego producenta (z minimalnym wkładem w całkowity budżet filmu nie mniejszym niż 20%) – mającego premierę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w polskiej telewizji lub na jednej z dostępnych platform streamingowych (np. Netflix, HBO Max itd.).
 3. Ostatecznie w konkursie wezmą udział filmy zgłoszone samodzielnie przez Autora/kę Zdjęć lub przez producenta w porozumieniu z Autorem/ką Zdjęć.
 4. Autor/ka Zdjęć może zgłosić do konkursu jeden odcinek danego serialu, do którego robił zdjęcia. Jednocześnie jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy odcinki, będące częściami trzech odrębnych produkcji serialowych.
 5. Terminarz konkursu będzie ogłaszany na stronie internetowej PSC.
 6. PSC zobowiązuje się we współpracy z Autorem/ką Zdjęć do kontaktu z producentem lub dystrybutorem zgłoszonego odcinka serialu w celu udostępnienia linku dla członków PSC w jakości nie gorszej niż DVD.
 7. PSC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgody producenta lub dystrybutora na udostępnienie linku dla członków PSC.

§9

 1. Głosowanie na „Nagrodę PSC za odcinek serialu fabularnego” ma charakter jednoetapowy:
 2. Przedstawienie listy wszystkich oficjalnie zgłoszonych odcinków seriali.
 3. Wybór jednego zwycięskiego odcinka w drodze głosowania wszystkich Członków Zwyczajnych PSC:

Członkowie PSC wybierają do pięciu odcinków przyznając im punkty od 1 do 5, łącznie
15 punktów. Przydzielona liczba punktów nie może zostać zdublowana. Jeżeli jeden z filmów otrzyma już 5 punktów, oddanie głosu na kolejne tytuły jest równoznaczne z obniżeniem ich punktacji o 1. I tak odpowiednio nr 1 – 5 pkt., nr 2 – 4 pkt., nr 3 – 3 pkt., nr 4 – 2 pkt., nr 5 – 1pkt. Nagrodę otrzyma tytuł z największą liczbą punktów.

 1. Jeżeli dwa tytuły otrzymają ex aequo taką samą liczbę punktów, wówczas przyznane zostaną nagrody równorzędne.
 2. Jeżeli trzy lub więcej tytułów otrzymają ex aequo taką samą liczbę punktów, wówczas nagroda nie zostanie przyznana.
 3. Głosowanie będzie przebiegało w formie elektronicznej, drogą mailową. Członkowie Zwyczajni PSC będą przesyłali swoje głosy na wcześniej udostępniony do ich wiadomości specjalny adres mailowy.
 4. Autor/ka Zdjęć do zgłoszonego filmu nie może głosować na swój film.
 5. PSC zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, gdy do nagrody zgłoszonych zostanie mniej niż 5 odcinków.

§10

Nagroda PSC za Całokształt Twórczości

Decyzją Zarządu PSC „Nagrodę PSC za Całokształt Twórczości” może otrzymać polski lub zagraniczny Autor/ka Zdjęć, którego całokształt twórczości filmowej stanowi znaczący wkład w rozwój sztuki operatorskiej. Ta nagroda nie musi mieć charakteru wyróżnienia corocznego.

§11

Nagroda Specjalna PSC

Decyzją Zarządu PSC może zostać przyznana „Nagroda Specjalna PSC”. Mogą ją otrzymać osoby lub instytucje wnoszące znaczący wkład w szeroko pojęty rozwój lub promocję sztuki tworzenia obrazu filmowego. Ta nagroda nie musi mieć charakteru wyróżnienia corocznego.

§12

Uprawnionymi do głosowania na każdym etapie konkursu są wszyscy Członkowie Zwyczajni PSC.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Zarządu PSC.