Skip to content

Nagroda PSC 2015

Najlepsze zdjęcia w pełnometrażowym filmie fabularnym

Piotr Sobociński Jr.
Bogowie

Nominacje:

Kacper Fertacz: Hardkor Disko
Marian Prokop: Miasto 44
Tomasz Madejski: Pod Mocnym Aniołem
Arkadiusz Tomiak: Stacja Warszawa

Nagroda PSC za całokształt twórczości

Wiesław Zdort

za wspaniały wkład w kształtowanie warstwy wizualnej
wielu dzieł polskiej kinematografii,
a w szczególności mistrzowskie zagospodarowanie
palety świateł między bielą śniegu i czernią węgla.
Za szczodre dzielenie się swą wiedzą
ze studentami Szkoły Filmowej

Nagroda specjalna PSC

Kazimierz Kutz

za niezłomną postawę artysty,
pełną wyrazistości w sztuce i poza nią.
Za wierność swoim ideom i obrazom.

Agnieszka Holland

za talent artystyczny i dar opowiadania
komunikatywnego dla wielu kultur na świecie
oraz
umiejętność twórczego inspirowania
partnerujących jej autorów zdjęć.

Roman Gutek

za twórczą i konsekwentną postawę
marchanda sztuki filmowej
oraz
umiejętność uczynienia z dystrybucji kinowej
salonu artystycznego.