Skip to content

Nagroda PSC 2014

Najlepsze zdjęcia w pełnometrażowym filmie fabularnym

Łukasz Żal
Ryszard Lenczewski
Ida

Nominacje:

Paweł Dyllus: Chce się żyć
Piotr Sobociński Jr: Drogówka
Adam Bajerski: Imagine
Krzysztof Ptak, Wojciech Staroń: Papusza

Nagroda PSC za całokształt twórczości

Witold Sobociński

za imponujące osiągnięcia w dziedzinie sztuki operatorskiej,
stworzenie niezapomnianych obrazów filmowych
pełnych energii, symboliki i piękna oraz
za młodzieńczego ducha
i wychowanie wielu pokoleń twórców obrazu filmowego.

Nagroda specjalna PSC

Andrzej Wajda

za wybitne osiągnięcia w sztuce filmowej,
stworzenie niezwykłych dzieł,
które ukształtowały świadomość wielu pokoleń widzów
oraz
za zmysł dostrzegania talentów i inspirowania współtwórców,
w szczególności Autorów Zdjęć Filmowych

Tadeusz Konwicki

za wspaniałe dokonania na polu sztuki filmowej i literatury,
wrażliwość na piękno i dar symbolizacji rzeczywistości,
wyrażone we własnej twórczości filmowej
oraz
za niezwykłą umiejętność inspirowania innych artystów.

Uroczystość wręczenia nagrody PSC 2014