Skip to content

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

Udostępnij

W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zdecydowanie popieramy jak najszybsze wdrożenie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wraz z zachowaniem art .70 ust. 2 pkt 5), który został pozytywnie i szeroko zaopiniowany w środowisku twórczym. Wyłącznie ustawa zapewni gwarancję twórcom na proporcjonalny udział w zyskach platform streamingowych z tytułu eksploatacji ich filmów w Internecie.

Zgadzamy się ze stanowiskiem Związku Zawodowego Reżyserów Polskich – Gildii Reżyserów Polskich, że przygotowany projekt ustawy wypełnia wieloletnie starania filmowców o kompleksowy, przejrzysty i sprawiedliwy system udziału twórców za oglądanie ich dzieł. Taki system od lat funkcjonuje w kinach i tradycyjnej telewizji. Nie istnieje żaden powód, by omijał on internetowych potentatów rynku dystrybucji filmów i seriali. Dostrzegamy również, że platformy streamingowe aktualnie zastąpiły kino, utrudniając jego wyjście z kryzysu, a także stały się alternatywą dla telewizji.

Należy zauważyć, iż czas na implementację unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym minął 7 czerwca 2021 roku. Dzięki wdrożeniu ustawy przez naszych europejskich sąsiadów polscy twórcy, otrzymują wynagrodzenia za wyświetlanie ich dzieł na platformach streamingowych w krajach, które dyrektywę już podjęły (we Francji i we Włoszech, w Hiszpanii, Słowenii, Estonii, a także na Litwie). Natomiast nie we własnym kraju, z powodu braku podstaw prawnych. Dzieje się tak pomimo tego, iż Dyrektywa jasno daje twórcom europejskim prawo do tantiem z Internetu.

Z obawą spoglądamy na proponowane działania niektórych przedstawicieli rynku, których negatywny efekt dostrzegamy po rozmowach z zaprzyjaźnionymi Stowarzyszeniami w Niemczech czy Szwecji. Gdzie warunki umów zostały skonstruowane w taki sposób, aby wynagrodzenie wypłacane było wyłącznie dla części wybranych twórców pracujących przy produkcjach oryginalnych. W tak przyjętym rozwiązaniu zupełnie pomijani są twórcy filmów, które przez platformę nabyte zostały od producentów na zasadach licencji.

Takie rozwiązania są przez nas mile widziane jako dodatkowe, nie zastąpią one natomiast rozwiązania systemowego, jakim jest w sposób przejrzysty oraz przemyślany wypracowany projekt ustawy.

Wyrażamy także poparcie dla stanowiska Gildii Scenarzystów Polskich oraz Związku Zawodowego Reżyserów Polskich – Gildii Reżyserów Polskich, które podobnie jak my, oczekują jak najszybszego wprowadzenia nowelizacji ustawy.
Wspieramy działania Stowarzyszenia Filmowców Polskich zmierzające do powstania odpowiednich oraz sprawiedliwych przepisów prawa, a także popieramy stanowisko Prezesa SFP Jacka Bromskiego wygłoszone w oświadczeniu z dnia 21.12.2022 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

Piotr Śliskowski
Jacek Petrycki
Witold Płóciennik
Karina Kleszczewska
Bartosz Piotrowski

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Aktualności

Laureaci Nagród PSC 2024

W sobotę, 23 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i  Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Autorzy zdjęć zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.

Aktualności

Tomasz Augustynek „Znachor” Nominacja do Nagrody PSC

Nominacja do Nagrody PSC w kategorii „Pełnometrażowy film fabularny” za zdjęcia do filmu „Znachor” Tomasz Augustynek Operator, ukończył Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w