Skip to content

Warsztaty ATM – Powrót do taśmy cz.1

Udostępnij

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane przez ATM System, we współpracy z Black Photon.

W związku z rosnącą popularnością kamer analogowych, ATM organizuje warsztaty z taśmy, które mają na celu ugruntowanie wiedzy.

Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez techników obsługujących ten sprzęt od lat. Po testach, Black Photon ( www.blackphoton.pl) zaprosi uczestników na kolor korekcję materiałów, która odbędzie się dn. 25.10.2021 lub po wcześniejszym indywidualnym umówieniu.

W dniu wydarzenia do Waszej dyspozycji będą trzy kamery analogowe: ARRICAM LT (35mm), ARRIFLEX 416 (16mm) oraz ARRIFLEX SR-3 (16mm). Dopełnieniem będą różnorodne obiektywy stałoogniskowe oraz zoom.
Cały sprzęt, miejsce oraz taśmę zapewnia ATM System.

Warsztaty podzielimy na 3 sekcje – część teoretyczna (dla wszystkich), część przygotowawcza (magazyn ATM System) oraz sesje treningowe plenerowe w podgrupach.

Zapisy drogą e-mailową na adres psobun@atmgrupa.pl do dn. 16.10.2021.

Uczniowie szkół filmowych będą mieć pierwszeństwo w zapisach, liczba miejsc jest ograniczona (30).

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Członkowie honorowi PSC

Sylwester Adamski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalizacja oświetleniowa i układy optyczne. W latach 70. I 80. Pracownik Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizji Polskiej . Reżyser światła widowisk