Skip to content

April 7, 2014

Wit Dąbal PSC został członkiem zarządu IMAGO

Wit Dąbal, członek Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, został członkiem Zarządu IMAGO – federacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia autorów zdjęć. Serdecznie gratulujemy!