Skip to content

Wit Dąbal PSC został członkiem zarządu IMAGO

Wit Dąbal, członek Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, został członkiem Zarządu IMAGO - federacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia autorów zdjęć. Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij

Wit Dąbal, członek Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, został członkiem Zarządu IMAGO – federacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia autorów zdjęć. Członkostwo Dąbala w Zarządzie IMAGO ma na celu zacieśnienie współpracy między IMAGO a PSC w takich aspektach, jak organizacja warsztatów, seminariów, a także dążenie do wzmocnienia pozycji autora zdjęć na europejskim rynku pracy zarówno pod względem praw autorskich, jak i warunków pracy.

Włączenie Wita Dąbala do Zarządu IMAGO ma na celu wzmocnienie komunikacji z narodowymi stowarzyszeniami autorów zdjęć z państw byłego bloku wschodniego – Czech, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy. Członkostwo reprezentanta PSC w Zarządzie IMAGO jest efektem wzmożonej aktywności Stowarzyszenia w ostatnich latach, która przejawiała się w wielu inicjatywach podejmowanych we współpracy m.in. z IMAGO i Międzynarodowym Festiwalem Camerimage.

Wit Dąbal jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest autorem zdjęć do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych, a także reklam. Współpracował z takimi reżyserami, jak Paweł Pawlikowski, Piotr Andrejew, Andrzej Wajda czy Filip Bajon. Za swoją pracę był nagradzany na licznych festiwalach.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Członkowie honorowi PSC

Sylwester Adamski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalizacja oświetleniowa i układy optyczne. W latach 70. I 80. Pracownik Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizji Polskiej . Reżyser światła widowisk