Skip to content

April 26, 2019

Nowy Zarząd PSC

W kwietniu skończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych w składzie: Arek Tomiak (Przewodniczący), Łukasz Kośmicki (Wiceprzewodniczący), Adam Bajerski, Paweł Dyllus i… Read More »Nowy Zarząd PSC