Alicja Chrzanowska

Alicja Chrzanowska

Od 2020 Członek Honorowy PSC. Jest absolwentką Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Przez 5 lat pracowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW zajmując się koordynacją wymiany studentów oraz pracowników naukowych między UW i kilkoma uniwersytetami w USA. Od 1993 roku związana z branżą filmową poprzez firmy zajmujące się wynajmem profesjonalnego sprzętu filmowego: początkowo Stalker, później Cine Steps by wreszcie w 2001 r. objąć stanowisko Prezesa Zarządu Panavision Polska, które zajmuje do dzisiaj.  

Strony www

Brak stron www

W Akademii

Brak artykułów w Akademii