Skip to content

Prezentacja obiektywów Angenieux

26 marca o godzinie 12.oo odbędzie się w Warsza­wie w fir­mie Heli­ograf prezen­tacja obiek­ty­wów Angenieux. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z ich możli­woś­ci­ami na spec­jal­nie zor­ga­ni­zowanym przez Heliograf i JBD przy współpracy z PSC oraz Film­PRO pokazie.

W razie pytań lub chęci umówienia się na indy­wid­u­alne testy prosimy o kon­takt:
Anna Szczer­bińska
mob. +48 502 172 852

ANGENIEUX

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Newsy

Czytaj dalej