Skip to content

Prezentacja obiektywów Angenieux

26 marca o godzinie 12.oo odbędzie się w Warsza­wie w fir­mie Heli­ograf prezen­tacja obiek­ty­wów Angenieux. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z ich możli­woś­ci­ami na spec­jal­nie zor­ga­ni­zowanym przez Heliograf i JBD przy współpracy z PSC oraz Film­PRO pokazie.

W razie pytań lub chęci umówienia się na indy­wid­u­alne testy prosimy o kon­takt:
Anna Szczer­bińska
mob. +48 502 172 852

ANGENIEUX

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Newsy

Czytaj dalej

Arek Tomiak – Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, wybitnego autora zdjęć Arka Tomiaka, która wydarzyła się w drodze do Koszalina na jego ukochany

Laureaci Nagród PSC 2024

W sobotę, 23 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i  Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Autorzy zdjęć zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.