Skip to content

Spotkanie z Witoldem Sobocińskim w kinie Iluzjon

9 marca zapraszamy do Iluzjonu na spotkanie z laureatem Nagrody Specjalnej PSC. Tegoroczną nagrodę za całokształt twórczości, obok reżyserów: Andrzeja Wajdy i Tadeusza Konwickiego, otrzymał Witold Sobociński – artysta obrazu, jeden z najwybitniejszych polskich operatorów, autor zdjęć do dzieł takich jak: „Ręce do góry”, „Wesele”, „Ziemia obiecana” czy „Frantic”.

Nagroda Spec­jalna PSC dla Witolda Sobo­cińskiego jest uznaniem jego wspani­ałych osiąg­nięć w twór­c­zości fil­mowej, odzwier­cied­lonych w nieza­pom­ni­anych obrazach pełnych energii i sym­bo­l­iki. (…)  Jaz­zowe korze­nie Sobo­cińskiego znalazły swoje odbi­cie w jego sztuce oper­a­torskiej, w której często zdawał się na intu­icję oraz improw­iz­a­cję. Pra­cował z najwybit­niejszymi reży­serami – m.in. Andrze­jem Wajdą, Jerzym Skolimowskim, Andrze­jem Żuławskim, Krzysztofem Zanus­sim, Romanem Polańskim, Jerzym Kawalerow­iczem czy Woj­ciechem Hasem. Nagroda Spec­jalna PSC jest również uhonorowaniem jego pracy ped­a­gog­icznej. Jako wykład­owca Łódzkiej Szkoły Fil­mowej wyk­sz­tał­cił wielu twór­ców obrazu, wśród których zna­j­dują się niezwykle zdolni artyści. Jed­nym z nich jest Arka­diusz Tomiak, lau­reat Nagrody PSC 2013 za zdję­cia do filmu “Obława”.

Nagrodę Specjalną PSC Witold Sobociński odebrał 1 marca na uroczystej gali.

Przed spotkaniem z twórcą, o godzinie 19.00, zapraszamy na seans zrekonstruowanego filmu Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż”, do którego zdjęcia wykonał Witold Sobociński. Spotkanie poprowadzi krytyk filmowy – Andrzej Bukowiecki

Wszystko na sprzedaż 99 min., Polska 1968

reż. i scen.: Andrzej Wajda; zdj.: Witold Sobociński; wyk.: Beata Tyszkiewicz, Elżbieta Czyżewska, Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski, Małgorzata Potocka

Film jest hołdem złożonym wielkiej legendzie polskiego kina, tragicznie zmarłemu  -Zbigniewowi Cybulskiemu, ale także znakomicie uchwyconym portretem zbiorowym środowiska filmowego, ukazanym nieco ironicznie i prześmiewczo, w którym wszystko jest na sprzedaż i służyć może jako inspiracja do nowego filmu.

Witold Sobociński – operator filmowy, autor zdjęć do filmów: „Trzecia część nocy”, „Sanatorium pod klepsydrą”, „Szpital przemienienia”, „Piraci”, „Wrota Europy”. Współpracował z reżyserami takimi jak: Roman Polański, Andrzej Żuławski, Krzysztof Zanussi czy Jerzy Skolimowski. Laureat m.in.: Nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w roku 1999 za zdjęcia do filmu „Wrota Europy”, a także, za ten sam film w roku 2000 – Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Ojciec operatora Piotra Sobocińskiego („Lawa”, „Magnat”, „Pokój Marvina”), dziadek Piotra Sobocińskiego Juniora (autora zdjęć do filmów – „Drogówka”, „Róża”, „Układ zamknięty”) i Michała Sobocińskiego (operatora kamery w filmach „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Papusza”).

Szczegóły na www.iluzjon.fn.org.pl

Ceny biletów na seanse: 15 – 17 zł.

Kino Iluzjon; Ul. Narbutta 50 a; 02-536 Warszawa

Kasa kina – 22 462 72 60; iluzjon.rezerwacje@fn.org.pl

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Newsy

Czytaj dalej

Laureaci Nagród PSC 2024

W sobotę, 23 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i  Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Autorzy zdjęć zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.