Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zdecydowanie popieramy jak najszybsze wdrożenie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wraz z zachowaniem art .70 ust. 2 pkt 5), który został pozytywnie i szeroko zaopiniowany w środowisku twórczym. Wyłącznie ustawa zapewni gwarancję twórcom na …