Skip to content

Stańmy się cyfrowi, ale bądźmy też fair!

Udostępnij

13 listopada w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE odbyło się spotkanie eksperckie dotyczące dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, którego hasłem przewodnim była sentencja Stańmy się cyfrowi, ale bądźmy też fair! Inicjatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych – PSC oraz niemieckie stowarzyszenie zrzeszające autorów zdjęć filmowych – BVK – Berufsverband Kinematograf.

Przyjęta w marcu 2019 roku dyrektywa stanowi niepowtarzalną szansę na poprawę sytuacji twórców, stworzenie przejrzystych reguł dotyczących korzystania z utworów i sprawiedliwy podział zysków z tytułu ich eksploatacji w środowisku cyfrowym. Konfrontacja z tym wyzwaniem staje się dla branży audiowizualnej kluczowa, w szczególności wobec masowej eksploatacji dzieł w sieci. Choć koncerny internetowe czerpią ogromne zyski z udostępniania na swoich platformach utworów audiowizualnych, to ich twórcy w większości przypadków pozbawieni są należnego im wynagrodzenia z tak zwanego „internetowego” pola eksploatacji. Nowa dyrektywa w swoim założeniu ma stanowić narzędzie do uporządkowania zasad legalnego korzystania z twórczości oraz ustalenia reguł dla dostawców usług udostępniania treści online.

Termin na wdrożenie przepisów dyrektywy mija 7 czerwca 2021 roku. Organizatorzy i uczestnicy spotkania postanowili skorzystać z forum gromadzącego środowiska twórcze, jakim jest festiwal EnergaCAMERIMAGE, aby porozmawiać na temat pożądanych zmian w polskich przepisach. Podczas panelu – w gronie twórców, prawników i reprezentantów stowarzyszeń – dyskutowano o wyzwaniach, jakie niesie rzeczywistość cyfrowa oraz zastanawiano się nad koncepcjami i scenariuszami implementacji dyrektywy. Podkreślano również, jak ważny jest wspólny i jednolity przekaz branż kreatywnych w rozmowach z decydentami wysokiego szczebla oraz przedstawicielami opiniotwórczych mediów.

Spotkanie Stańmy się cyfrowi, ale bądźmy też fair! pozwoliło na realizację dwóch niezwykle istotnych celów. Po pierwsze, przybliżyło prawnikom perspektywę twórców oraz pozwoliło im lepiej poznać trudności i potrzeby związane z ich uczestnictwem w procesie kreacyjnym dzieła. Z drugiej strony stanowiło niewątpliwie wartość dodaną dla autorów, którzy dzięki tego rodzaju wydarzeniom mogą pogłębić swoją wiedzę na temat istniejących, jak i projektowanych rozwiązań prawnych, które będą miały bezpośredni wpływ na ich codzienną działalność.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich było reprezentowane podczas spotkania przez Karolinę Bielawską – Wiceprezeskę SFP oraz mec. Kingę Szelenbaum z SFP-ZAPA, natomiast Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC przez Pawła Dyllusa – Członka Zarządu i Monikę Chróścicką-Wnętrzak.

Autorem tekstu jest mec.Kinga Szelenbaum z SFP-ZAPA

Zródło: ZAPA

https://www.zapa.org.pl/aktualnosci,2,254,Stanmy-sie-cyfrowi-ale-badzmy-tez-fair-Panel-o-dyrektywie-DSM-w-Toruniu.html

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Aktualności

Arek Tomiak – Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, wybitnego autora zdjęć Arka Tomiaka, która wydarzyła się w drodze do Koszalina na jego ukochany

Aktualności

Laureaci Nagród PSC 2024

W sobotę, 23 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i  Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Autorzy zdjęć zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.